Priser

Kontigent, priser pr. halvår.: Barn t.o.m. 12 år 650,-
Voksen fra det året man fyller 13 år og oppover 1.050,-
Familiepakke Mor, Far og inntill 3 barn 2.500,-
Familierabatt pr. familiemedlem 100,-
Studentpris mot visning av st.bevis 850,-
Støttemedlem 200,-
Klubbens kontonr.: 1105.26.78821